Judah Smith

Det er ikke bare-bare å  lede en forsamling på 6000 mennesker og samtidig ha over 250.000 følgere på Twitter. Hvordan får Judah Smith det til?

MEDIAS ROLLE I DET Å NÅ EN GENERASJON

Du har over 250.000 følgere på Twitter. Hvorfor begynte du med Twitter?

Jeg tror det er viktig å forholde seg til verden slik den faktisk fungerer. Da kan det være lurt å bruke noen av de redskapene samtiden tilbyr, slik som Twitter. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det med de 250.000 følgerne skjedde, men det er en stor ære at så mange mennesker bryr seg om hva jeg tweeter om. Det tar jeg ikke lett på.

Hvordan ville du ha delt evangeliet på én setning?

Det er et vanskelig spørsmål. Hva med; Jesus er den mest utrolige personen som noensinne har levd og når du ser ham slik han virkelig er, blir han nesten helt uimotståelig.

Hvorfor er det så viktig å ha en stemme inn i vår generasjon?

Jeg tror vi er kalt til å ha en stemme inn i vår generasjon. Som kristne, tror jeg det egentlig ikke er et valg. Vi har en stemme, uavhengig om vi ser det eller ikke. Målet er å ha en stemme som fremmer evangeliet om Jesus Kristus til en generasjon som virkelig behøver gode nyheter.

 Hva tror du er den beste måten å nå mennesker i 20-årene med evangeliet?

Jeg tror vi treffer mennesker i 20-årene på samme måte som Jesus. Hans disipler var tenåringer og unge voksne i 20-årene. Jeg tror det er trygt å gå ut i fra at veldig mange av de som fulgte Jesus, var i denne aldersgruppen. Han var genuin, hundre prosent autentisk, ekte og medfølende. Han brydde seg om folk og det som opptok dem - uten å være religiøs. Han elsket mennesker og det merket de med én gang de møtte ham. Jeg tror vi bør være på den samme måten. La oss bare gjøre det enkelt.

ALPHA
Hvordan kan Alpha hjelpe til med det?

Alpha handler om det grunnleggende som har med troen å gjøre. Dét bør aldri endre seg. Det kommer alltid til å være behov for disippelskap og Alpha er en av måtene kirken kan sørge for at den neste generasjonen får stafettpinnen gitt til dem på en god måte.

Hvilke frukter har dere sett i The City Church, som følge av å holde Alpha?

Vi har holdt Alpha i snart ti år og det er en av måtene vi hjelper nye kristne til å bli grunnfestet i troen, i en mindre gruppesetting. Vi har sett flere hundre mennesker som i løpet av Alpha, har funnet ut av hvem Jesus er, hva troen går ut på og hvordan de kan vokse i sin personlige trosreise.

REISEN HITTIL OG DET SOM LIGGER FORAN

Som pastor, hva har vært den største oppturen og den største nedturen hittil?

Jeg vet ikke om jeg kan fremheve dette, men jeg kan fortelle om da jeg mistet min store helt og pappa, samtidig som jeg gikk inn som leder for denne flotte menigheten jeg nå er pastor for. Det hele var ganske paradoksalt. Å lede The City Church er en av de største gledene i livet mitt, men å begynne på denne måten og med pappas bortgang så tett på, var noe av det vanskeligste jeg har opplevd.  Både åndelig og emosjonelt.

Hva er det beste rådet du har fått på veien?

Foreldrene mine har alltid oppmuntret meg til å være sterkt i nåden som er i Jesus Kristus, og enda mer konkret; i nåden Gud har gitt meg til å forkynne og lede. Mamma og pappa fortalte til stadighet at mennesker ønsket å høre det jeg hadde å si og at jeg var kalt det dette, og at jeg var god til det. Det har nok resultert i at jeg ikke sliter med usikkerhet eller falsk ydmykhet. Jeg vet at det er en nåde Gud har gitt meg.

Hvordan klarer du spenningen mellom å gjøre det Gud har kalt deg til og å være relevant i møtet med den unge generasjonen?

Jeg går ut i fra at dette egentlig er to sider av samme mynt. Gud har kalt meg til å være en stemme og til å undervise hans budskap på en måte som når ut til generasjonen. Jeg er fullt klar over at ikke alle vil være glade for å høre budskapet eller være enige med det. Samtidig betyr ikke det at budskapet ikke er relevant for dem. Det hjelper å huske på at det ikke er min jobb å frelse mennesker. Det er jobben til Den Hellige Ånd og han er veldig god til akkurat det. Jeg presenterer sannheten etter beste evne, og så stoler jeg på at Den Hellige Ånd gjør det han gjør best.

Jeg prøver vel egentlig ikke å være relevant, eller, så klart skjønner jeg at man må være det, skal man klare å nå mennesker, men det er ikke noe jeg tillater at skal stjele fokuset mitt. Jeg er intensjonell i å fokusere på kirkefremmede og presenterer evangeliet på en måte som folk kan relatere til i sin hverdag og fra sitt perspektiv. Hvis dét er å være relevant, så ja. Det er en dynamikk jeg tror alle i tjeneste utfordres av fra tid til annen.

Hvor er du om ti år?
Forhåpentligvis leder jeg fortsatt menneskene i The City Church. Det er virkelig på mitt hjerte å vise Seattle og resten av verden hvem Jesus er, og det er min oppgave og kirkens oppgave de neste ti årene.

Judah Smith leder The City Church i Seattle. Følg ham på Twitter @judahsmith
Foto: Vivian Silva

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha