Å bygge fellesskap

Her er det en fred som jeg har aldri før har opplevd.

I 1986 begynte den militante opprørsgruppen LRA, kjent som the Lord’s Resistance Army, det som skulle bli over to tiår med frykt og terror nord i Uganda og nabolandene. LRA er beryktet for å plyndre landsbyer og kidnappe små barn som gjøres til soldater for den provisoriske LRA-hæren. I Nord-Uganda var det nesten ingen landsbyer som unnslapp. Selv de som ikke møtte LRA-hæren direkte, fikk kjenne frykten og redselen på kroppen. Hele 1,7 millioner mennesker rømte fra landsbyene sine til flyktningeleire med elendige forhold.

Den lille landsbyen Labongoguru helt nord i distriktet Nwoya, opplevde krigen på nært hold. Mange valgte å flykte, men noen ble igjen i landsbyen. De som valgte å bli følte seg forlatt og helt uten håp. Bitterhet og mistro var alt de hadde igjen.

Historien om de håpløse forholdene i landsbyen spredte seg til hjelpeorganisasjonen ZOA International, som kom for å hjelpe og være med å bygge lokalsamfunnet opp igjen. Som en del av rehabiliteringen av Labongoguru startet hjelpeorganisasjonen opp Alpha som innbyggerne tok i mot med åpne armer.

En etter en begynte de å åpne seg opp i gruppesamtalene, og ikke lenge etter var innbyggerne godt på vei mot å forsone seg med hverandre. I kjølevannet av Alpha vokste det fram et helt nytt samhold og brorskap i landsbyen. Spesielt én mann ble truffet av undervisningen på Alpha. Han begynte å elske menneskene rundt seg og oppsøkte de han hadde vært i konflikt med, slik at han kunne ordne opp mellom dem.

Det var ingen kirke i landsbyen og det fantes heller ingen ressurser til å bygge en. Derfor ga mannen bort en del av sin tomt, slik at de kristne i landsbyen kunne samles der til gudstjeneste.

Da jeg besøkte Labongoguru noen år senere, slo det meg hvordan Gud hadde brukt Alpha til å røre ved dette området. Innbyggerne som deltok på det aller første kurset møttes fortsatt til gudstjeneste hver søndag, og da vi kom, fikk vi høre vitnesbyrd etter vitnesbyrd om hvordan menneskers liv hadde blitt totalt forvandlet. Som en av innbyggerne sa; «Før Alpha var det ingen enhet blant oss, men nå kommer vi sammen og det er en helt ny fred i landsbyen som vi aldri har opplevd før».

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha