Alpha i HTB

Episode 2: Hvem er Jesus?

Stephen Foster ser nærmere på den historiske personen Jesus og undersøker bevisene rundt hans liv og død.

Episode 2: Hvem er Jesus?

Next episodes

Episode 2: Hvem er Jesus?

Episode 2: Hvem er Jesus?

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how