Alle har spørsmål

Vi mener at alle burde få sjansen til å utforske den kristne troen, stille spørsmål og dele sitt synspunkt; uansett hvor de er i verden.

Alpha

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how
nkypDV6WQ5meJwTg3nq1IQ.jpg

Hva er Alpha?

Alpha er en rekke samlinger der du som deltaker kan utforske den kristne tro sammen med andre. Hver økt har et tema, et spørsmål rundt tro som er laget for å skape samtaler. Det drives Alpha over hele verden, og alle er velkommen. Kurset kan holdes hvor som helst - i kirken, på en kafé eller i stua til naboen. Ingen Alphakurs er like, men de har tre viktige ting til felles: Mat, undervisning og samtale.

Først er det

Mat

Enten det er en vennegjeng samlet rundt et kjøkkenbord, eller en liten samtale over kaffe og kake, har mat en måte å bringe folk sammen på. Det er ikke annerledes på Alpha. De fleste øktene starter med mat, fordi det er en fin måte å bygge fellesskap på og bli kjent med hverandre.

Så er det

Undervisningen

Undervisningen er laget for å engasjere og inspirere til samtale. Den varer vanligvis i rundt tretti minutter og holdes av en person eller vises i form av video. De store spørsmålene rundt troen blir utforsket, den grunnleggende kristendommen blir pakket ut og det blir stilt spørsmål om alt fra «Hvem er Jesus?» og «Hvordan kan vi ha tro?» til «Hvorfor og hvordan ber jeg?» og «Hvordan veileder Gud oss?»

Se en undervisningsøkt

Etterfulgt av

Samtale

Sannsynligvis den viktigste delen av ett hvert Alpha: Sjansen til å dele tanker og ideer om temaet, og diskutere det i en liten gruppe. Det er ingen forpliktelse til å si noe, og det er ingenting du ikke kan si. Du får høre andres refleksjoner og tanker og kan bidra med ditt eget perspektiv i et ærlig, vennlig og åpent miljø.

<squarespace:query /> build error: Invalid 'collection' parameter. Could not locate collection with the urlId: blog.

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how