KONTORMEDARBEIDER

Søknadsfrist: Snarest

Ansettelsesform: Fast ulønnet stilling 20-40 %

Oppgaver:

Vedlikeholde kartotek og databaser
Enkle oppgaver knyttet til regnskap og fakturering
Bestilling av trykksaker og materiell til salg i nettbutikken
Telefonkontakt med kursledere, prester og pastorer
Delta på konferanser o.l.
Videresende epost til rett person
Nøyaktig, positiv og ansvarsbevisst.
Må like å arbeide digitalt, og ikke være redd for å arbeide med tall.
Må beherske engelsk skriftlig, og helst muntlig

Alpha Norge er et av nærmere 50 nasjonale kontorer, tilknyttet Alpha International. Vi forvalter Alpha-kursene og Samlivskursene i Norge. Vi tilbyr ledertrening, hjelpefunksjoner og oversettelse av filmer og bøker, slik at menighetene settes i stand til å arrangere Alpha, Alpha Ung eller Samlivskurs. Alpha er tverrkirkelig og samarbeider med menigheter og ledere i alle kirkesamfunn, menigheter og organisasjoner.

Vi har behov for en kontormedarbeider. Stillingen har nasjonal leder som nærmeste overordnede, og er knyttet til Alpha-kontoret i Sandnes. Arbeidssted kan diskuteres.

Stillingen er ulønnet, men vi tilbyr mulighet til å delta på flere konferanser og reiser i inn- og utland.

Send din søknad til eller be om mer info fra nasjonal leder i Alpha Norge, Inge Morten Paulsen, epost: imp@alphanorge.no