7 kvelder om å være 2

Service på samlivet for par som har det bra. Et godt bidrag for å komme videre for par som sliter i forholdet.

En kurskveld ser slik ut
– Et enkelt måltid
– Undervisning
– Samtale
Undervisning og samtale går vekselsvis.  Og samtalen foregår KUN mellom dere to.  Ingen samtaler eller oppgaver i plenum.  Kurset lagt opp slik at hele kvelden er deres.

Hvem

SAMLIVSKURSET er for par i alle aldre enten man har levd sammen kort eller lenge.

FORBREDELSESKURSET er en god forberedelse for samlivet.  Anbefales par som går i giftetanker.

Praktiske kurs som gir verktøy for å bygge et sterkt og sunt forhold med et livslangt perspektiv!

Hva

Temaene som taes opp:

Å bygge et sterkt fundament
Kunsten å kommunisere
Konflikthåndtering
Tilgivelsens betydning
Familiens betydning
Et godt sexliv
Kjærlighet i praksis

SAMLIVSKURSET – en viktig investering! 

Hvor

Samlivskurset og Forberedelseskurset arrangeres i hele verden og mange steder rundt om i Norge.  Noen velger også å kjøre disse kursene online- da kan dere delta hjemmefra.  Noen velger også å kjøre en kombinasjon av fysisk og online.


Samlivskurset inneholder følgende deler:

Veiledning

Undervisning via film hvor Nicky og Sila Lee, skapere av Samlivskurset, er programledere og forteller ut fra sin kunnskap om ekteskap og relasjoner.

Til sin hjelp har de en lang rekke eksperter – for eksempel terapeuter, sexologer, psykologer – samt «vanlige par» som deler sine erfaringer og innsikter i de ulike temaene som tas opp.

Samtale

4-5 ganger per gang blir filmen pauset for å gi de deltakende parene mulighet til å samtale om de temaene som har vært i fokus i undervisningen.

Veiledende instruksjoner samt tidsrammer for samtalene gis i filmen og tydeliggjøres i deltakerbøkene. Det forekommer ingen gruppesamtaler i Samlivskurset, kun samtaler som enkeltpar.

Fortsettelse

Den største delen av Samlivskurset kan på en måte sies å være fokusert på selve to-timers økten per uke med veiledning og samtale.

Men tanken er også at samtalen skal fortsette mellom øktene, kurshefter inneholder derfor tips og grunnlag for videre og fordypende samtaler.


Bakgrunn:

Kurset oppstod i den anglikanske menigheten Holy Trinity Brompton Church i London, best kjent for Alphakursene. I Norge har kurset blitt holdt siden 2001 og ble gitt ut i en ny versjon i februar 2021. Kurset består av syv samlinger der hver sesjon tradisjonelt begynner med et godt måltid (hvis kurset holdes på et fysisk sted og ikke online).

Undervisningen hentes fra filmene og deltagerboken inneholder enkle oppgaver som gir hvert enkelt par muligheten til å snakke om kveldens tema. Selv om samlivskurset er basert på kristne verdier, er det godt egnet for og åpent for alle.

Integriteten til hvert par respekteres. Det er ingen gruppesamtaler og ingen trenger å rapportere noe om forholdet eller hvilke saker de måtte jobbe med.

Kurshefter

Det finnes ingen mirakelkurer for noe- ikke for samlivet heller.  Men det finnes gode verktøy og prinsipper man kan tilegne seg og leve etter.  På sikt vil det være med å gjøre godt for forholdet.

For å få best utbytte av våre samlivskurs benyttes det kurshefter – en bok til hver.  I boken er det oppgaver til samtalen dere to imellom.  Denne boken er deres og kan tas fram igjen og igjen for å bli påminnet de gode verktøyene og prinsippene dere har lært gjennom kurset.

Finne et kurs:

Kursene arrangeres av kirker og organisasjoner i hele verden – også i Norge.  Det finnes både fysiske kurs og kurs som går online. Her kan du søke etter en nær deg. Vi hjelper dere gjerne også med å finne et kurs i nærheten – kontakt oss på alpha@alphanorge.no.